Sputnikar

Sputnik med spännbandskant. 1,0 mm galvplåt. Anslutningar som standard med rak kant för slang. 2-9 anslutningar.

Rensa